CARA PENGGUNAAN MICROSOFT POWER POINT

Aktiviti terkini | 23 Jun 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Desa Permai Repah

Tujuan :
• Memperkembangkan ilmu teknologi
• Mengeratkan lagi hubungan silaturrahim antara staf PI1M dengan komuniti setempat
• Mencungkil bakat dan idea secara kreatif dan inovatif

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :